Produktet

 

Proshute_e terur

Proshutë e terur Gjedhi

Përmbajtja: Mish i veçantë viçi nga pjesët e muskujve superior për prodhimin e përshutës, kripë, erëza natyrale, stabilizues dhe antioksidant .
Procedurat e tharjes dhe tymosjes janë afërsisht te ngjashme për fermentim sikurse edhe te mishi terur që zgjatë jo me pakë se 25 deri ne 35 dite.
Ky produkt është ndër specialitetet e kompanisë “LEONI” duke trashëguar një shije shumë speciale të traditës Zvicerane në vendin tone, me bashkëpunim korrekt te dyzimit te traditave .
Konsumohet i ftohtë dhe i prerë në rriska.
Përshuta speciale tradicionale e kompanisë “LEONI” është ndër me të kërkuarat nga restaurantet ekskluzive në Republikën e Kosovës .
Gjithashtu klient besnik te këtij produkti kemi edhe në vende të tjera si: Turqi, Maqedoni, Mal të Zi dhe vende tjera të Bashkimit Evropian, Zvicër etj.
Tregtohet në paketim 10 kg i hapur dhe i paketuar në qese vakum.
Duhet të ruhet në temperaturë +2 + 4 C.


Suxhuk Gjedhi

Përbërësit: Mish gjedhi të cilësisë së lartë për prodhim, erëza natyrale, kripë, stabilizues, biber shumë llojesh dhe biber special nga Turqia.
Tymosja dhe tharja me furra druri.
Preferohet të konsumohet i pjekur në tigan, skarë etj .Rekomandohet të konsumohet i nxehtë.
Si produkt është i zgjedhur nga kompania si më i shituri në tregun e konkurrues.
Është specialitet i kompanisë “LEONI” me vlera speciale ushqimore.
Është produkt ideal për gjitha sezonet . I jashtëzakonshëm në shije dhe cilësi për të gjitha grupmoshat në familje.
Tregtohet në paketim 10 kg i hapur.

Ruhet ne temperature +2 + 4 C .


Mish i terur Gjedhi

Përmbajtja: Mish viçi i klasit të parë,special i zgjedhur për prodhim nga mishi i viçit ,erëza natyrale, kripë etj.
Tharja dhe tymosja natyrale me furrë druri, për të arritur fermentimin realizohet për një kohë 25 deri 35 ditë ne ambient të vaçantë për përmirësimin e shijes së produktit.
Mishi terur është specialitet i kompanisë “LEONI” dhe mënyra e prodhimit garanton vlerën e lartë ushqimore dhe aromën e jashtëzakonshme.
Duke pas parasysh shijen dhe aromën e jashtëzakonshme , garanton cilësinë e klasit të parë. Preferohet për të gjitha grupmoshat për konsumim. Ne familjet kosovare, mishi terur krijon nostalgji si ushqim special ne sofrën tonë.
Konsumohet i ftohtë edhe i zier ne gjellë dhe ka shije te veçantë të erëzave natyrale.
Preferohet për gjellëra si: fasulja, gjellë me patate, lakër etj . Gjithashtu si i pjekur, ne furrë elektrike dhe ne atë të lashtën tonë – furrë druri.
Është produkt special qe mund të konsumohet me pije te gazuara dhe pije tjera sipas dëshirës.

Ruhet ne temperaturë +2 +4 C*.
Tregtohet në paketime 20 kg, 10 kg, i hapur dhe paketuar në qese vakum.


Proshutë tradicionale

Përmbajtja: Mish i veçantë viçi nga pjesët e muskujve superior për prodhimin e përshutës, kripë, erëza natyrale, stabilizues dhe antioksidant .
Procedurat e tharjes dhe tymosjes janë afërsisht te ngjashme për fermentim sikurse edhe te mishi terur që zgjatë jo me pakë se 25 deri ne 35 dite.
Ky produkt është ndër specialitetet e kompanisë “LEONI” duke trashëguar një shije shumë speciale të traditës Zvicerane në vendin tone, me bashkëpunim korrekt te dyzimit te traditave .
Konsumohet i ftohtë dhe i prerë në rriska.
Përshuta speciale tradicionale e kompanisë “LEONI” është ndër me të kërkuarat nga restaurantet ekskluzive në Republikën e Kosovës .
Gjithashtu klient besnik te këtij produkti kemi edhe në vende të tjera si: Turqi, Maqedoni, Mal të Zi dhe vende tjera të Bashkimit Evropian, Zvicër etj.
Tregtohet në paketim 10 kg i hapur dhe i paketuar në qese vakum.

Duhet të ruhet në temperaturë +2 + 4 C.

Ruhet ne temperature +2 + 4 C .


Mish i terur rriskë

Përmbajtja: Mish i terur i rriskë, special i zgjedhur për prodhim nga mishi i viçit ,erëza natyrale, kripë etj.
Tharja dhe tymosja natyrale me furrë druri, për të arritur fermentimin realizohet për një kohë 25 deri 35 ditë ne ambient të vaçantë për përmirësimin e shijes së produktit.
Mishi terur është specialitet i kompanisë “LEONI” dhe mënyra e prodhimit garanton vlerën e lartë ushqimore dhe aromën e jashtëzakonshme.
Duke pas parasysh shijen dhe aromën e jashtëzakonshme , garanton cilësinë e klasit të parë. Preferohet për të gjitha grupmoshat për konsumim. Ne familjet kosovare, mishi terur krijon nostalgji si ushqim special ne sofrën tonë.
Konsumohet i ftohtë edhe i zier ne gjellë dhe ka shije te veçantë të erëzave natyrale.
Preferohet për gjellëra si: fasulja, gjellë me patate, lakër etj . Gjithashtu si i pjekur, ne furrë elektrike dhe ne atë të lashtën tonë – furrë druri.
Është produkt special qe mund të konsumohet me pije te gazuara dhe pije tjera sipas dëshirës.

Ruhet ne temperaturë +2 +4 C*.
Tregtohet në paketime 20 kg, 10 kg, i hapur dhe paketuar në qese vakum.


Mish i terur klasa 2

Përmbajtja: Mish i terur i klasit të dytë, special i zgjedhur për prodhim nga mishi i viçit ,erëza natyrale, kripë etj.
Tharja dhe tymosja natyrale me furrë druri, për të arritur fermentimin realizohet për një kohë 25 deri 35 ditë ne ambient të vaçantë për përmirësimin e shijes së produktit.
Mishi terur është specialitet i kompanisë “LEONI” dhe mënyra e prodhimit garanton vlerën e lartë ushqimore dhe aromën e jashtëzakonshme.
Duke pas parasysh shijen dhe aromën e jashtëzakonshme , garanton cilësinë e klasit të parë. Preferohet për të gjitha grupmoshat për konsumim. Ne familjet kosovare, mishi terur krijon nostalgji si ushqim special ne sofrën tonë.
Konsumohet i ftohtë edhe i zier ne gjellë dhe ka shije te veçantë të erëzave natyrale.
Preferohet për gjellëra si: fasulja, gjellë me patate, lakër etj . Gjithashtu si i pjekur, ne furrë elektrike dhe ne atë të lashtën tonë – furrë druri.
Është produkt special qe mund të konsumohet me pije te gazuara dhe pije tjera sipas dëshirës.

Ruhet ne temperaturë +2 +4 C*.
Tregtohet në paketime 20 kg, 10 kg, i hapur dhe paketuar në qese vakum.


Suxhuk shtepiak klasa 2

Përbërësit: Mish gjedhi të cilësisë së lartë për prodhim, erëza natyrale, kripë, stabilizues, biber shumë llojesh dhe biber special nga Turqia.
Tymosja dhe tharja me furra druri.
Preferohet të konsumohet i pjekur në tigan, skarë etj .Rekomandohet të konsumohet i nxehtë.
Si produkt është i zgjedhur nga kompania si më i shituri në tregun e konkurrues.
Është specialitet i kompanisë “LEONI” me vlera speciale ushqimore.
Është produkt ideal për gjitha sezonet . I jashtëzakonshëm në shije dhe cilësi për të gjitha grupmoshat në familje.
Tregtohet në paketim 10 kg i hapur.

Ruhet ne temperature +2 + 4 C .


Proshutë Vakum

Përmbajtja: Mish i veçantë viçi nga pjesët e muskujve superior për prodhimin e përshutës, kripë, erëza natyrale, stabilizues dhe antioksidant .
Procedurat e tharjes dhe tymosjes janë afërsisht te ngjashme për fermentim sikurse edhe te mishi terur që zgjatë jo me pakë se 25 deri ne 35 dite.
Ky produkt është ndër specialitetet e kompanisë “LEONI” duke trashëguar një shije shumë speciale të traditës Zvicerane në vendin tone, me bashkëpunim korrekt te dyzimit te traditave .
Konsumohet i ftohtë dhe i prerë në rriska.
Përshuta speciale tradicionale e kompanisë “LEONI” është ndër me të kërkuarat nga restaurantet ekskluzive në Republikën e Kosovës .
Gjithashtu klient besnik te këtij produkti kemi edhe në vende të tjera si: Turqi, Maqedoni, Mal të Zi dhe vende tjera të Bashkimit Evropian, Zvicër etj.
Tregtohet në paketim 10 kg i hapur dhe i paketuar në qese vakum.

Duhet të ruhet në temperaturë +2 + 4 C.

Ruhet ne temperature +2 + 4 C .


Mish i terur Vakum

Përmbajtja: Mish viçi i klasit të parë, special i zgjedhur për prodhim nga mishi i viçit ,erëza natyrale, kripë etj.
Tharja dhe tymosja natyrale me furrë druri, për të arritur fermentimin realizohet për një kohë 25 deri 35 ditë ne ambient të vaçantë për përmirësimin e shijes së produktit.
Mishi terur është specialitet i kompanisë “LEONI” dhe mënyra e prodhimit garanton vlerën e lartë ushqimore dhe aromën e jashtëzakonshme.
Duke pas parasysh shijen dhe aromën e jashtëzakonshme , garanton cilësinë e klasit të parë. Preferohet për të gjitha grupmoshat për konsumim. Ne familjet kosovare, mishi terur krijon nostalgji si ushqim special ne sofrën tonë.
Konsumohet i ftohtë edhe i zier ne gjellë dhe ka shije te veçantë të erëzave natyrale.
Preferohet për gjellëra si: fasulja, gjellë me patate, lakër etj . Gjithashtu si i pjekur, ne furrë elektrike dhe ne atë të lashtën tonë – furrë druri.
Është produkt special qe mund të konsumohet me pije te gazuara dhe pije tjera sipas dëshirës.

Ruhet ne temperaturë +2 +4 C*.
Tregtohet në paketime 20 kg, 10 kg, i hapur dhe paketuar në qese vakum.