Rreth Nesh

Çfarë bëjmë ne?

Përgatitja e produkteve ushqimore të mishit, përshutës dhe suxhukut, me theks të veçantë e prodhimeve tradicionale, është traditë e vjetër familjare e firmës “Leoni Group”. Për kohë të gjatë përpunuam produkte të mishit si: mish të terur, variacione suxhuku, përshutës etj., vetëm për nevoja familjare dhe ato të rrethit më të ngushtë miqësor.
Më vonë ka lindur edhe ideja e ndërtimit të kapaciteteve më të mëdha dhe shëndrrimit të kësaj tradite familjare në biznes më të gjerë.
Firma “LEONI” ka filluar të operoj si biznes komercial menjëherë pas kohës së luftës së fundit në Kosovë.
Sot, “LEONI” është një ndër kompanitë prodhuese e para për prodhimin e mishit të terur dhe variacioneve nga suxhuku dhe përshutës në Republikën e Kosovës.

  • Trajtim maksimal për konsumatorët
  • Traditë familjare
  • Ekipë i teknologëve ekspert
  • Teknologji moderrne
  • Përkushtim maksimal
  • Standarde evropiane në përpunim të mishit të gjedhit.

1. Misioni

LeoniGroup mbetet i përkushtuar në ofrimin e produkteve cilësore të mishit në treg për konsumatorët tanë. Përdoimi i teknologjisë së fundit, përkushtimi, tradita familjare në përpunimin dhe prodhimin e produkteve të mishit na bënë lider në cilësi shije dhe kualaitet.

2. Cilësinë

Leoni siguron dhe garanton konsumatorin për cilësinë e jashtëzakonshme në vend. Leoni është i licencuar nga agjensioni për kontroll ushqimor i Republikës së Kosoës AUV me Nr.rendor KS.120 sipas ligjeve në fuqi. Kompania Leoni është shumë serioze e cila gërsheton traditën e vet historike në vizionin e qartë për sukseset në të ardhmen.

3. Teknologjia

Teknologjia që posedon kompania është në parametrat e standardeve bashkëkohore Evropiane. Për prodhimin dhe paketimin e produkteve garanton cilësi të lartë në përputhje me standardet bashkëkohore.

0 Teknikë të aftë

0 Klientë të lumtur

0 Përvojë

0 Produkte

Qëllimi ynë është të sigurojmë një shije superiore të klientit

Leonigroup është njëra nga kompanit lidere në industrin e përpunimit të mishit të gjedhit në vend dhe më gjerë. Ne ofrojmë produkte cilësore për ju dhe familjen tuaj. Shije e jashtëzakonshme dhe cilësi e garantuar. Suksesi ynë shëtë i bazuar në disa parime bazë.

Kontakto tani!

Statistika të tjera rreth nesh

I certifikuar dhe licencuar nga institucionet relevante në Kosovë, N.P.P Leoni Group është ndërmarrje prodhuese vendore që merret me përpunimin e produkteve ushqimore të mishit si: mish i terur, suxhuk, proshutë etj.

Kontakto tani!

KOMUNIKIMI

MARKETINGU

MENAXHIMI

Shërbim i shpejtë

Respekti, korrektësia për punën, bënë të mundur që të ofrojmë shërbime të shpejta për të gjithë klientët/bashkëpunëtorët tanë.

Ekipi i ekspertëve

Njëri nga sekretet të shijës së jashtëzakonshme të produkteve të prodhuara nga LeoniGroup është pikërisht ekipi i ekspertëve.

Cmime të përballueshme

Të gjitha produktet e Leonigroup janë të arsyeshme në raport me kualitetin, sigurin dhe shijen e jashtëzakonshme.

Fitues i cmimeve

Të gjitha cmimet/certifikimet janë si rezultat i aplikimit të standardeve më bashkëkohore në përpunimin e produkteve të mishit.

Teknologji moderne

Përdorimi i teknologjisë moderne në prodhimin e produkteve të mishit na bënë kampion të kualitetit dhe cilësisë.

Kujdesi ndaj konsumatorëve

Konsumatori për ne është mbi të gjitha i cili është njëra nga etapat më të rëndësishme të prodhimit/përpunimit të produkteve të mishit.