Pikat shitëse

Të gjitha rrjetet e këtyre marketëve në tërë Kosovën

Në gjitha pikat shitese të ETC-së
Në gjitha pikat shitese e Super Viva-së
Mitrovicë
Në gjitha pikat shitese e Altrade-së
Gjakovë
Në gjitha pikat shitese e Viva Fresh Store-së
Jora
Eli Ab
Emona Center
Prizren
Istog
Pejë
Viti
Llugagji
Skenderaj
Xerrexe
Edona Vushtrri
Geti Gjilan
Emona City
në shumë marketa tjerë.