Analizat laboratorike

Leonigroup tani më kryen edhe analizat laboratorike të produkteve të përpunuara të mishit të gjedhit. Shëndeti i konsumatorëve tanë shë më i rëndësishmi për ne. Konsumimi i produkteve të mishit nga Leonigroup janë 100% të sigurta.
Leonigroup - Kryen të gjitha testet laboratorike për produktet e tij.

Analizat laboratorike

Leonigroup tani më kryen edhe analizat laboratorike të produkteve të përpunuara të mishit të gjedhit. Shëndeti i konsumatorëve tanë shë më i rëndësishmi për ne. Konsumimi i produkteve të mishit nga Leonigroup janë 100% të sigurta.
Leonigroup - Kryen të gjitha testet laboratorike për produktet e tij.