Mish I terur Premium A

Description

Përmbajtja: Mish nga kofsha e pare e viçit ,erëza natyrale, kripë. Tharja dhe tymosja natyrale me furrë druri të thatë. Duke pas parasysh shijen dhe aromën speciale , garanton cilësinë e jashtëzakonshme. Preferohet për të gjitha grupmoshat për konsumim.  Gjithashtu si i pjekur apo në gjellë. Ruhet ne temperaturë +2 +4 C.

Te ndryshme