Produktet

Kombinimi i teknikave tradicionale me metodat dhe teknologjinë moderne, kujdesi i teknologëve bënë që produktet e Leonigorup të jen jo vetëm të shishme por edhe të sigurta e mbi të gjitha të shishme..